• IT-Ansvar

Ta ansvar för hela eller del av er IT-verksamhet, utveckla systemlösningar, utbilda användare och hålla ordning på nätverk, utrustning och programvaror

  • Nulägesanalys

Inventeringav system och rutiner, samt förslag till förändring/utveckling

  • Support

Support för administratörer och användare

  • Katastrofhjälp

"Kom och Fixa" -  kortare uppdrag av assistans och supportkaraktär

  • IT-projekt

Specifika uppdrag längre eller kortare tid

  • Supportavtal

Ett supportavtal ger dig alla dessa tjänster och hjälper dig att utveckla ditt företag.
Det finns två olika supportavtal, dels standard som vänder sig till företaget med server och ett antal klienter, dels supportavtal mini som vänder sig till det lilla företaget, föreningen eller privatpersonen.
Läs mer på Supportavtal...