Supportavtal

Ett supportavtal ger dig möjlighet till snabb hjälp på dina problem och hjälper dig att utveckla ditt företag.
Supportavtalet finns i två versioner:

 

supportavtal

Ladda ner produktblad

HECLA IT-Lösningar kommer på kontinuerliga besök, det kan vara en gång i veckan eller kanske en gång i månaden. Besöken innehåller kontroll och support av IT-utrustning, råd och utbildning av personal, diskussioner och råd om investering av ny mjuk eller hårdvara, dokumentationer och uppdateringar. Under normal arbetstid har företaget alltid möjlighet att per telefon, mail eller fax få support. Företaget betalar en fast avgift för detta per månad med ett maximerat antal timmar som ingår, överstigande timmar debiteras extra. Fakturering sker månadsvis. Mängden timmar som företaget har i sin bestäms i paritet till behov och beräknas speciellt för ditt företag efter en diskussion.

 

Supportavtal mini

Ladda ner produktblad

Om du har maximalt 3 datorer och ingen server kan du teckna Supportavtal mini. Där har vi tänkt på det lilla företaget eller privatpersonen som behöver nån att rådfråga ibland. Inga planerade besök ingår utan görs när behovet finns. Avtalet räcker oxo lite längre 3 månader med maximalt 2 timmar totalt som ingår, extra tid faktureras extra.

 

  Förfrågan på supportavtal

     
Namn  
Företag  
Adress  
Postadress  
Tel  
Mailadress  
Jag vill  
     
Mer information