HECLA IT-lösningar AB Ett Företag med service i centrum.

 

Mindre företag har ofta inte kunskap eller tid att hålla sig uppdaterad inom IT-området. När man ska göra investeringar så har man ofta inte kunskapen att beställa rätt utrustning. och kanske svårt att förstå vad en offert betyder. HECLA IT-Lösningar erbjuder tjänster som gör dig trygg i frågor som:
Support, konfigurationer, oberoende investeringsråd, utbildning.
 
Jag som driver HECLA IT-Lösningar AB heter Claes Hermansson och bor i Äppelbo i Västerdalarna. Helst av allt så dyker jag. Dykning för mig har blivit nästan som ett gift. Prova så ska du se.