Affärsidé

 
 

Tillhandahålla IT-lösningar för företag genom egna och alliansers resurser. Främst inom nätverk och serversystem